top
Loading Events
  • This event has passed.

ชั้นเรียนเด็กอ่อน Little Star

10:30-11:30 น.
Little Star สำหรับเด็กแรกเกิด ถึงอายุ 3 ขวบ (ผู้ปกครองเด็กเข้าร่วมชั้นเรียนด้วย) เป็นการบูรณาการเรื่องราวในพระคัมภีร์กับทักษะพัฒนาการตามวัยของเด็กๆ โดยให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเรียนร่วมกับเด็ก และสามารถนำกิจกรรมไปต่อยอดที่บ้านได้ (Bible Homeschool)
Event Details
01. 12. 2022.
10:30 am - 11:00 am
คริสตจักรวัฒนา
34 สุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา