ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

Worshipคริสตจักรวัฒนา มีการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เป็นสามรอบคือ
Below list are three choices of our sunday's worship service.


English service 2012-07-01

Wattana Church's English worship service on Sunday morning, July 1, 2012.

Preacher: Paul Smith
Worship Leader: Lantip Dvadasin
Pianist: Woratida Pantupong
Usher/Offering: Somruethai Pantupong / Prang Tharawanich

English service 2012-06-24

Wattana Church's English worship service on Sunday morning, Jun 24, 2012.

Preacher: Leith Fuji
Worship Leader: Talent Theparee
Pianist: Woratida Pantupong
Usher/Offering: Nara Wongchingtrong / Kannika Chairapurk

English service 2012-06-17

Wattana Church's English worship service on Sunday morning, Jun 17, 2012.

Preacher: Paul Smith
Worship Leader: Prang Tharawanich
Pianist: Woratida Pantupong
Usher/Offering: Jirapa Lee / Aurachat Mankosol

English service 2012-06-10

Wattana Church's English worship service on Sunday morning, Jun 10, 2012.

Preacher: Johnny Dammon
Worship Leader: Nara Wongchingtrong
Pianist: Woratida Pantupong
Usher/Offering: Artika Tanapongpipat / Chutirat Manjawongvuth

เทศนา ภาคบ่าย 2012-06-03

หัวข้อ: ชีวิตเก่า ชีวิตใหม่
เอเฟซัส 4:20-24

โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ ครูสอนศาสนาคริสตจักรวัฒนา