100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

เทศนา ภาคเช้า 2013-07-14

ศจ.ชำนาญ แสงฉาย หัวข้อ : การร้องเพลงสรรเสริญด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคึิด
สดุดี 150:1-6
โดย ศจ.ชำนาญ แสงฉาย