100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2023-01-29

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ก้าวต่อไป
อพยพ 14:3-15
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า