100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2023-01-15

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : การทรงสร้าง
ปฐมกาล 1:26-31
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า