100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2022-12-18

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : คริสต์มาสที่น่ากลัว
ลูกา 1:1-14
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า