100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2022-12-11

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คริสต์มาสเวลาแห่งพระพร
ลูกา 2:1-5, มัทธิว 1:20-23
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า