100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2022-11-27

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ความพร้อมก่อนคริสต์มาส
มาระโก 1:1-8
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า