100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2022-11-20

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระลักษณะทั้ง 7 ที่ควรขอบพระคุณ
สดุดี 65:9-13
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า