100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มกราคม 2023 : เดือนแห่งการก้าวต่อไป

นมัสการ ภาคเช้า 2022-11-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ชีวิตที่สำแดงการขอบพระคุณ
ปฐมกาล 14:17-20
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า