100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2022-10-30

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : พระคุณ
ลูกา 17:11-19
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคเช้า