100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2022-10-23

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : บทเรียนจากชาย 3 คน
ลูกา 9:57-62
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า