100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคเช้า 2022-10-16

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : พระเยซูทรงเป็น
ยอห์น 14:1-6
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า