100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

นมัสการ ภาคเช้า 2022-05-22

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ต้นไม้แห่งพระพร
เฉลยธรรมบัญญัติ 30:10-20
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า