100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

นมัสการ ภาคเช้า 2022-05-08

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : มาซิโดเนีย
กิจการฯ 16:9-10
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

นมัสการภาคเช้า