100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

นมัสการ ภาคเช้า 2022-05-01

ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต หัวข้อ : พระเยซูคือผู้ใด
ลูกา 9:1-17
โดย ศจ.ดร.บัณฑูร บุญอิต

นมัสการภาคเช้า