100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

นมัสการ ภาคเช้า 2022-04-24

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เดินกับพระเจ้า (ไม่ยากอย่างที่คิด)
ปฐมกาล 5:18-24
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า