100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

นมัสการ ภาคเช้า 2022-04-03

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ศรัทธา สืบสาน และส่งต่อ
เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า