100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

นมัสการ ภาคเช้า 2022-03-27

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : เส้นชัยอยู่ที่ไหน
เอเฟซัส 4:11-16
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคเช้า