100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

นมัสการ ภาคเช้า 2022-03-20

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : โหนกระแส
มาระโก 2:1-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า