100 ปี สืบสานและส่งต่อ

กรกฎาคม 2022 : เดือนแห่งดนตรีคริสตจักร

นมัสการ ภาคเช้า 2022-03-06

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : พื้นที่ชีวิต
สดุดี 23:1-6
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า