100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2022-01-09

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : พื้นที่-เวลา ของชีวิต
สดุดี 32:5-11
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า