100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2022-01-02

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ส่งพรวันปีใหม่
กันดารวิถี 6:22-27
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า