100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2021-12-19

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เล็กน้อย แต่สำคัญ
มีคาห์ 5:2, มัทธิว 2:5-6
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า