ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2021-11-14

ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์ หัวข้อ : ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้
2 พงศาวดาร 20:9-10, 12
โดย ศจ.ดารณี วราเศรษฐ์

นมัสการภาคเช้า