ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2021-10-17

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : อ่อนแอ แต่ขาดไม่ได้
1 โครินธ์ 12:12-26
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า