100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2021-09-19

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ความล้ำค่าของพระคัมภีร์
สดุดี 119:9-16
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า