100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2021-05-30

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ชีวิตตามสั่ง
ลูกา 6:27-38
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคเช้า