100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-12-13

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ข้า​พระ​องค์​มา​แล้ว​...เพื่อทำตามพระทัยพระองค์
ฮีบรู 10:5-7
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า