100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-12-06

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : ขอให้เป็นเสียงนั้น
2 โครินธ์ 5:20-6:1
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า