100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-11-29

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : ยูดาห์ทางแห่งพระพร
ปฐมกาล 49:9-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า