100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-11-15

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : เหตุผลของการไม่ขอบพระคุณ
ลูกา 17:11-19
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า