100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-11-01

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : เหตุผลที่มีชีวิต
ปัญญาจารย์ 2:24-26
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคเช้า