100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-09-20

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : กระดูกแห้งคืนชีพ
เอเสเคียล 37:1-6, 13-14
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า