100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-08-23

คศ.จิตรลดา ถาวรกุล หัวข้อ : ทุกสิ่งอยู่ในสายพระเนตร
ปฐมกาล 29:31, 30:22-24
โดย คศ.จิตรลดา ถาวรกุล

นมัสการภาคเช้า