100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-08-16

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : สตรีหมายเลข 1
ลูกา 8:1-3
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า