100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2020-02-23

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : วิธีกลายเป็นคนอดทนสูง
1 โครินธ์ 13:7
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า