100 ปี สืบสานและส่งต่อ

สิงหาคม 2022 : เดือนแห่งการระลึกสตรี

นมัสการ ภาคเช้า 2019-06-30

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : การรับใช้ตามพระทัยพระเจ้า
1 โครินธ์ 12:4-11
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า