ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2018-05-20

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : คริสตจักรที่วัฒนา วัฒนาที่คริสตจักร
มัทธิว 16:13-20, 24-26
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคเช้า

เทศนาภาคเช้า