ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2018-03-25

อ.วาระ มีชูธน หัวข้อ : รู้จักพระองค์ในความทุกข์ยาก
ฟีลิปปี 3:10-14
โดย อ.วาระ มีชูธน