ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2018-03-18

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : จงกลับใจและสารภาพ
โรม 7:15, 1 ยอห์น 1:9
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์