ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2018-02-11

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : รักและผูกพัน
1 ยอห์น 4:7
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์