ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2017-12-31

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : แสวงหาพระคริสต์เพื่อชีวิตปีใหม่
มัทธิว 2:1-12
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน