ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2017-11-05

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : กาลรันทด
1 โครินธ์ 10:12-13
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์