ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคเช้า 2017-10-29

อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์ หัวข้อ : หน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง
ปัญญาจารย์ 12:1-14
โดย อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์