ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

เทศนา ภาคบ่าย 2012-05-13

หัวข้อ : คำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ
พระธรรมลูกา 13:1-9

โดย อ.มาร์ค  แซนด์ลิน