100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-12-12

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ข่าวดีที่มีความหมาย
ลูกา 2:8-20
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย