100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-12-05

ผป.ธนิต ผู้พัฒน์ หัวข้อ : จากรากหญ้า...สู่ไม้กางเขน
อิสยาห์ 9:6
โดย ผป.ธนิต ผู้พัฒน์

นมัสการภาคบ่าย