100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-11-28

ศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล หัวข้อ : คริสตมาสนี้มีความหวัง
อิสยาห์ 9:1-7
โดย ศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล

นมัสการภาคบ่าย