ก้าวต่อไป || Moving Onward

มกราคม 2022 : เดือนแห่งการสืบสานชีวิตใหม่่

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-11-28

ศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล หัวข้อ : คริสตมาสนี้มีความหวัง
อิสยาห์ 9:1-7
โดย ศจ.พัดชา พรสกุลไพศาล

นมัสการภาคบ่าย