100 ปี สืบสานและส่งต่อ

มีนาคม 2023 : เดือนแห่งการเข้าสู่ธรรม

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-11-21

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : ไม่ลืมพระคุณ
สดุดี 103:1-5
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย